Największy Producent Ceramiki w Dekoracjach Unikatowych 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności


 „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu

 

  Spis Treści:

 1. Słownik pojęć
 2. Postanowienia ogólne
 3. Administrator danych osobowych
 4. Dane kontaktowe
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych
 6. Kategorie danych osobowych
 7. Cele przetwarzania danych osobowych
 8. Okres przechowywania danych osobowych
 9. Udostępnianie danych osobowych
 10. Uprawnienia klientów
 11. Polityka cookies:
 12. Postanowienia końcowe

 

1. Słownik pojęć.

Administrator  - sklep internetowy „Ceramiki Artystycznej”  Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu.

Klient - zarówno Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta jak i Przedsiębiorca.

RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

Newsletter - biuletyn informacyjny w formie elektronicznej służący do stałej komunikacji z klientami zapisanymi do listy mailingowej, informujący o nowościach, ofertach czy planowanych zmianach.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa jak zbierane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane są dane osobowe użytkowników SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.ceramika-artystyczna.pl. Sklep Internetowy zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji.  Klient podaje swoje dane osobowe tylko i wyłącznie dobrowolnie.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 23, 59-700 Bolesławiec, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS - Numer 0000113532, NIP: 612-000-39-61, REGON: 000398853.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

4. Dane kontaktowe

 Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres: „ Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 23, 59-700 Bolesławiec, lub poprzez adres email: e-sklep@ceraart.com.pl

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe zbierane przez „Ceramikę Artystyczną” Spółdzielnię Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) a dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o chronię danych, dalej RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

6. Kategorie danych osobowych

Klient składając zamówienie w sklepie internetowym poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza podaje dobrowolnie następujące dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży:

 • Adres email.
 • Dane adresowe niezbędne do wysyłki zamówionego towaru, kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica oraz numer domu, NIP w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT.
 • Imię i nazwisko lub nazwę Przedsiębiorcy i NIP w przypadku przedsiębiorców.
 • Numer telefonu niezbędny do komunikacji.
 • Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

7. Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • Rejestracji konta i weryfikacji klienta, prowadzenia konta w Sklepie internetowym
 • Możliwości zrealizowania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży
 • Komunikacji z Klientem w celu ustalenia niezbędnych informacji dotyczących realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia
 • Realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 • Powiadomienia o dostępności wskazanych produktów.
 • Przesyłania Newslettera, jeżeli klient wyrazi zgodę na jego otrzymanie
 • Promocji oferty sklepu internetowego
 • Działań statystycznych i analitycznych, personalizacji oferty sklepu internetowego
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, na jakie klient wyraził zgodę dobrowolnie, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników dotyczące prowadzenia konta klienta, związane z realizacją zamówień lub związane z realizacją działań marketingowych, prowadzeniem usługi newslettera  będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji lub zwrotem towaru. Usunięcie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

9. Udostępnianie danych osobowych

 Wszystkie dane osobowe złożone przez Klienta w Sklepie internetowym nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ani innym podmiotom poza:

 • podmiotami obsługującym płatności internetowe,
 • podmiotami świadczącym usługi kuriersko – pocztowe,
 • kancelariom prawnym
 • podwykonawcom dostarczającym i obsługującym systemy informatyczne.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

10. Uprawnienie Klientów

 Klient ma niegraniczony dostęp do swoich danych osobowych, może dokonać przeglądu swoich danych osobowych, dokonać zmian lub modyfikacji w każdym momencie po zalogowaniu do sklepu internetowego. Może też zażądać usunięcia swoich danych osobowych w całości lub częściowo.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie danych narusza jego prawa i wolności.

11. Polityka cookies

Sklep internetowy zbiera informację za pomocą polików cookies  instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej;
 • zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies służą m.in. do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej;
 • tworzenie statystyk – pliki cookies wykorzystywane są również w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej;
 • prowadzenia działań marketingowych.

Użytkownik może określić zakres dostępu plików Cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta.

12. Postanowienia końcowe

 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.

O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Sklepie Internetowym.  Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu.

 

 

Bezpieczna Dostawa
Doskonała jakość
Gwarancja Producenta
126 lat ciągłości tradycji